ES projektai

 

UAB „CINEEFFECTS STUDIO“  įgyvendina kūrybinių industrijų infrastruktūros gerinimo projektą, kurio esmė įdiegti naują skaitmeninę įrangą bendrovės veikloje.

 

Projekto tikslas - naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos principus atitinkančių produktų kūrimas, investuojant į KKI produktų kūrimui būtinus įrenginius. Įmonė kurs ir gamins plataus spektro atitinkančius klientų norus produktus (rekvizitus, dekoracijas) remiantis skaitmenizavimo principais.

 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti įranga / įrenginiai bus tikslesni (dėka skaitmeninių sprendimų) ir padės optimaliai apdirbi medžiagas, taip sumažintant susidarančių atliekų kiekius – dabartinė įranga yra pasenusi ir ribota, pagaminta dar tais principais, kuomet optimalus medžiagų panaudojimas siekiant palikti kuo mažiau atliekų (atraižų) nebuvo aktualus.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“.

 

Projekto kodas - 13.1.1-LVPA-K-309-01-0058.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. iki 2023 m. rugpjūčio mėn.

Bendras projekto biudžetas – 175,972.10 Eur, finansavimo vertė – 123,180.47 Eur. Projekto finansavimo šaltinis - Europos regioninės plėtros fondas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta 2022 m. rugpjūčio mėn.